Recensieregels

Wat wel te doen bij het schrijven van een recensie:

Schrijf in leesbaar Nederlands, let op spelling en grammatica. Recensies in dialect moeten ook te begrijpen zijn voor mensen die het dialect niet spreken.

Licht de beoordeling toe. Alleen ‘Goed’ of ‘hier kom ik nooit meer’ is niet voldoende onderbouwing voor een mening. Wij verwachten dat op zijn minst wordt toelicht waarom uw ervaring goed of niet goed is.

Zorg dat de cijfers die worden gegeven overeen komen met de toelichting.

Wat niet te doen bij het schrijven van een recensie:

Enkel hoofdletters gebruiken.

Wijzigingen doorgeven of vragen over het autobedrijf stellen. Gebruik hiervoor het het contactformulier.

Een recensie schrijven over een autobedrijf of garage waar men werkt of gewerkt heeft of waar men om andere redenen niet objectief over is.

De naam van een ander autobedrijf of garage noemen. Dit kan opgevat worden als reclame voor de concurrent.

Reclame maken voor bijvoorbeeld een eigen product, of een recensie gebruiken om spam te verspreiden.

Discrimineren (ras, geloof, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur en fysieke of verstandelijke vermogens).

Onnodig schokkende, aanstootgevende of onsmakelijke taal gebruiken.

Op de man spelen of personeel van het autobedrijf of garage herkenbaar beschrijven. Dit kan het imago van een persoon onnodig aantasten en het kan onnodig kwetsen.

Reageren op of in twijfel trekken van andermans recensies.

Een eigenaar mag op een recensie reageren, er is dan sprake van hoor en wederhoor. Verdere reacties hierop worden verwijderd.

Anonieme recensies

APK NU staat toe dat men recensies anoniem schrijft, een recensie wordt daarom niet automatisch afgekeurd als er een nickname of een enkele letter wordt ingevuld bij "Naam"

E-mail adres moet geldig adres zijn, op het opgegeven e-mailadres zal de recensie bevestigd moeten worden zodat deze geplaatst kan worden. Het e-mailadres wordt niet op APK NU getoond.