Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

APK NU heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. APK NU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. APK NU garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door APK NU gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor APK NU op geen enkele wijze verantwoordelijk is. APK NU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat APK NU de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens

APK NU bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan APK NU worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van APK NU voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Recensieregels

Recensies dienen te voldoen aan de recensie regels.

APK NU draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. APK NU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op berichten op deze website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Na het plaatsen van een bericht op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer. APK NU behoudt zich het recht voor om berichten en recensies op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen.

Privacy verklaring

APK NU kan logbestanden bijhouden van deze website. In deze logbestanden staan onder andere uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het tijdstip dat u onze website heeft bezocht en welke pagina's u bezocht heeft gedurende uw bezoek.

Cookies

APK NU kan informatie over het gebruik van haar websites verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door APK NU op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden

APK NU maakt gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge├»nteresseerd bent. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door externe advertentiebedrijven op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op websites van APK NU zijn verbonden.